website_name
Trang chủThương hiệuHiệp Thành

Có 71 sản phẩm

Sóng hở 8 bánh xe Hiệp Thành

Sóng hở 8 bánh xe Hiệp Thành

475.000 ₫
Thùng đá Hitaco 55 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco 55 lít Hiệp Thành

520.000 ₫
Thùng đá xách tay Hitaco 16 lít Hiệp Thành

Thùng đá xách tay Hitaco 16 lít Hiệp Thành

185.000 ₫
Thùng đá Hitaco có van xả  150 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco có van xả 150 lít Hiệp Thành

1.480.000 ₫
Thùng đá xách tay Hitaco có van xả 24 lít Hiệp Thành

Thùng đá xách tay Hitaco có van xả 24 lít Hiệp Thành

310.000 ₫
Thùng đá Hitaco tay kéo, bánh xe và van xả 65 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco tay kéo, bánh xe và van xả 65 lít Hiệp Thành

580.000 ₫
Thùng đá Hitaco 2 nắp, có van xả 200 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco 2 nắp, có van xả 200 lít Hiệp Thành

2.000.000 ₫
Sóng nhựa bít 1T5 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 1T5 Hiệp Thành

80.000 ₫
Sóng nhựa hở 1T5 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 1T5 Hiệp Thành

58.000 ₫
Sóng nhựa hở 1T9 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 1T9 Hiệp Thành

70.000 ₫
Sóng nhựa bít 1T9 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 1T9 Hiệp Thành

93.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 90 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 90 lít Hiệp Thành

420.000 ₫
Pallet Nhựa Đơn - 327 Hiệp Thành

Pallet Nhựa Đơn - 327 Hiệp Thành

310.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 150 lít Hiệp Thành
-18%

Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 150 lít Hiệp Thành

840.000 ₫
Thùng đá vuông xách tay 12 lít Hiệp Thành

Thùng đá vuông xách tay 12 lít Hiệp Thành

125.000 ₫
Thùng đá 2 quai bên Hibox 35 lít Hiệp Thành

Thùng đá 2 quai bên Hibox 35 lít Hiệp Thành

360.000 ₫
Thùng đá Hitaco có tay kéo, van xả và bánh xe 38 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco có tay kéo, van xả và bánh xe 38 lít Hiệp Thành

400.000 ₫
Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp 70 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp 70 lít Hiệp Thành

620.000 ₫
Thùng đá Hitaco nắp rời, có van xả 45 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco nắp rời, có van xả 45 lít Hiệp Thành

400.000 ₫
Sóng nhựa hở 3T1 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 3T1 Hiệp Thành

135.000 ₫
Sóng nhựa hở 2T5 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 2T5 Hiệp Thành

92.000 ₫
Sóng nhựa hở 1T Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 1T Hiệp Thành

53.000 ₫
Sóng nhựa quai sắt Hiệp Thành

Sóng nhựa quai sắt Hiệp Thành

150.000 ₫
Sóng hở 5 bánh xe Hiệp Thành

Sóng hở 5 bánh xe Hiệp Thành

250.000 ₫
Pallet nhựa xuất khẩu - 481 Hiệp Thành

Pallet nhựa xuất khẩu - 481 Hiệp Thành

400.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 562 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 562 Hiệp Thành

1.300.000 ₫
Thùng đá vuông mini xách tay 6 lít Hiệp Thành

Thùng đá vuông mini xách tay 6 lít Hiệp Thành

110.000 ₫
Thùng đá vuông xách tay 8 lít Hiệp Thành

Thùng đá vuông xách tay 8 lít Hiệp Thành

120.000 ₫
Thùng đá xách tay 20 lít Hiệp Thành

Thùng đá xách tay 20 lít Hiệp Thành

290.000 ₫
Thùng đá Hitaco 2 quai bên 85 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco 2 quai bên 85 lít Hiệp Thành

820.000 ₫
Thùng đá Hitaco nắp mở có van xả 50 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco nắp mở có van xả 50 lít Hiệp Thành

430.000 ₫
Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp, có van xả 125 lít Hiệp Thành

Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp, có van xả 125 lít Hiệp Thành

1.120.000 ₫
Sóng nhựa bít 3T1 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 3T1 Hiệp Thành

140.000 ₫
Sóng nhựa bít 2T2 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 2T2 Hiệp Thành

90.000 ₫
Sóng nhựa bít 2T5 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 2T5 Hiệp Thành

128.000 ₫
Sóng nhựa bít 3T9 Hiệp Thành

Sóng nhựa bít 3T9 Hiệp Thành

180.000 ₫
Sóng nhựa hở 3T9 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 3T9 Hiệp Thành

150.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE nắp hở có bánh xe 240 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE nắp hở có bánh xe 240 lít Hiệp Thành

1.250.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 60 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 60 lít Hiệp Thành

320.000 ₫
Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 497T Hiệp Thành

Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 497T Hiệp Thành

850.000 ₫
Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 480 Hiệp Thành

Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 480 Hiệp Thành

700.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 402 Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 402 Hiệp Thành

1.100.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 561 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 561 Hiệp Thành

800.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496T Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496T Hiệp Thành

760.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496C Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496C Hiệp Thành

950.000 ₫
Thùng nhựa trắng đa năng quai gài 30, 60, 80, 90, 140 lít Hiệp Thành

Thùng nhựa trắng đa năng quai gài 30, 60, 80, 90, 140 lít Hiệp Thành

90.000 ₫ - 320.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 2 mặt - 403 Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 2 mặt - 403 Hiệp Thành

1.400.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 Hiệp Thành

1.100.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 481 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 481 Hiệp Thành

600.000 ₫
Thùng nhựa vuông trong suốt quai gài 10, 15, 38 lít Hiệp Thành

Thùng nhựa vuông trong suốt quai gài 10, 15, 38 lít Hiệp Thành

50.000 ₫ - 110.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 497C Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 497C Hiệp Thành

1.200.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 lõi sắt Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 lõi sắt Hiệp Thành

1.100.000 ₫
Sóng đựng cá, thủy sản Hiệp Thành

Sóng đựng cá, thủy sản Hiệp Thành

70.000 ₫
Bình đá tròn 18 Sọc Hiệp Thành

Bình đá tròn 18 Sọc Hiệp Thành

130.000 ₫
Sóng nhựa hở 2T1 Hiệp Thành

Sóng nhựa hở 2T1 Hiệp Thành

75.000 ₫
Bình đá tròn 9 Hiệp Thành

Bình đá tròn 9 Hiệp Thành

120.000 ₫
Bình đá tròn 9 Sọc Hiệp Thành

Bình đá tròn 9 Sọc Hiệp Thành

90.000 ₫
Bình đá tròn 26 Hiệp Thành

Bình đá tròn 26 Hiệp Thành

190.000 ₫
Bình đá tròn 10 có vòi Hiệp Thành

Bình đá tròn 10 có vòi Hiệp Thành

150.000 ₫
Bình đá tròn 7 Sọc Hiệp Thành

Bình đá tròn 7 Sọc Hiệp Thành

90.000 ₫