website_name
Trang chủDanh mụcThùng nhựa

Thùng nhựa

Song Long(3)Duy Tân(6)Hiệp Thành(2)Đại Đồng Tiến(5)Vĩ Hưng(2)

Có 18 sản phẩm

Thùng tròn lớn nắp đậy 90, 120, 160, 220 lít Duy Tân
-29%

Thùng tròn lớn nắp đậy 90, 120, 160, 220 lít Duy Tân

240.000 ₫ - 460.000 ₫
Thùng tròn quai sắt có nắp 25, 35, 45, 60 lít Đại Đồng Tiến

Thùng tròn quai sắt có nắp 25, 35, 45, 60 lít Đại Đồng Tiến

80.000 ₫ - 160.000 ₫
Thùng chữ nhật không màu, quai cài 10, 15, 30, 45, 55 lít Duy Tân

Thùng chữ nhật không màu, quai cài 10, 15, 30, 45, 55 lít Duy Tân

50.000 ₫ - 240.000 ₫
Thùng tròn nhỏ nắp đậy 25 lít Duy Tân
-10%

Thùng tròn nhỏ nắp đậy 25 lít Duy Tân

71.000 ₫
Thùng tròn có nắp 80, 120, 160, 220 lít Đại Đồng Tiến

Thùng tròn có nắp 80, 120, 160, 220 lít Đại Đồng Tiến

239.000 ₫ - 480.000 ₫
Thùng vuông quai gài đa năng 25, 35, 45 lít Đại Đồng Tiến

Thùng vuông quai gài đa năng 25, 35, 45 lít Đại Đồng Tiến

208.000 ₫ - 269.000 ₫
Thùng tròn nắp đậy từ 120, 180, 220 lít Song Long

Thùng tròn nắp đậy từ 120, 180, 220 lít Song Long

200.000 ₫ - 352.000 ₫
Thùng tròn quai liền nắp đậy 25, 50, 60 lít Song Long

Thùng tròn quai liền nắp đậy 25, 50, 60 lít Song Long

45.000 ₫ - 93.000 ₫
Thùng vuông nắp đậy 50 lít Đại Đồng Tiến

Thùng vuông nắp đậy 50 lít Đại Đồng Tiến

50.000 ₫ - 51.000 ₫
Thùng tròn có nắp có quai 35, 60 lít Vĩ Hưng

Thùng tròn có nắp có quai 35, 60 lít Vĩ Hưng

90.000 ₫ - 160.000 ₫
Thùng vuông trắng, quai cài 90, 120, 140, 220 lít Duy Tân

Thùng vuông trắng, quai cài 90, 120, 140, 220 lít Duy Tân

60.000 ₫ - 550.000 ₫
Thùng vuông trắng 15, 30, 55 lít Duy Tân

Thùng vuông trắng 15, 30, 55 lít Duy Tân

65.000 ₫ - 145.000 ₫
Thùng tròn nắp đậy quai liền 35, 80 lít Song Long

Thùng tròn nắp đậy quai liền 35, 80 lít Song Long

63.000 ₫ - 135.000 ₫
Thùng vuông 160 lít (không nắp) Đại Đồng Tiến
-13%

Thùng vuông 160 lít (không nắp) Đại Đồng Tiến

260.000 ₫
Thùng nhựa vuông trong suốt quai gài 10, 15, 38 lít Hiệp Thành

Thùng nhựa vuông trong suốt quai gài 10, 15, 38 lít Hiệp Thành

50.000 ₫ - 110.000 ₫
Thùng tròn quai sắt nắp đậy 35, 45, 60 lít Duy Tân
-3%
🔥Nổi bật

Thùng tròn quai sắt nắp đậy 35, 45, 60 lít Duy Tân

87.000 ₫ - 141.000 ₫
Thùng tròn có nắp 60, 80, 110, 125, 160, 220 lít Hiệp Thành
-13%

Thùng tròn có nắp 60, 80, 110, 125, 160, 220 lít Hiệp Thành

140.000 ₫ - 450.000 ₫
Thùng tròn nắp đậy 25, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 220 lít Vĩ Hưng

Thùng tròn nắp đậy 25, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 220 lít Vĩ Hưng

53.000 ₫ - 420.000 ₫