Trang chủDanh mụcThùng nhựa

  Thùng nhựa

  Song Long(3)Duy Tân(6)Hiệp Thành(2)Đại Đồng Tiến(5)Vĩ Hưng(2)

  Có 18 sản phẩm

  Thùng vuông trắng 15, 30, 55 lít Duy Tân

  65.000 ₫ - 145.000 ₫
  -10%

  Thùng tròn nhỏ nắp đậy 25 lít Duy Tân

  71.000 ₫
  -29%

  Thùng tròn lớn nắp đậy 90, 120, 160, 220 lít Duy Tân

  240.000 ₫ - 460.000 ₫

  Thùng tròn có nắp 80, 120, 160, 220 lít Đại Đồng Tiến

  239.000 ₫ - 480.000 ₫

  Thùng vuông quai gài đa năng 25, 35, 45 lít Đại Đồng Tiến

  208.000 ₫ - 269.000 ₫
  -3%
  🔥Nổi bật

  Thùng tròn quai sắt nắp đậy 35, 45, 60 lít Duy Tân

  87.000 ₫ - 141.000 ₫

  Thùng vuông nắp đậy 50 lít Đại Đồng Tiến

  50.000 ₫ - 51.000 ₫

  Thùng tròn có nắp có quai 35, 60 lít Vĩ Hưng

  90.000 ₫ - 160.000 ₫

  Thùng vuông trắng, quai cài 90, 120, 140, 220 lít Duy Tân

  60.000 ₫ - 550.000 ₫

  Thùng tròn nắp đậy từ 120, 180, 220 lít Song Long

  200.000 ₫ - 352.000 ₫

  Thùng tròn quai liền nắp đậy 25, 50, 60 lít Song Long

  45.000 ₫ - 93.000 ₫

  Thùng tròn quai sắt có nắp 25, 35, 45, 60 lít Đại Đồng Tiến

  80.000 ₫ - 160.000 ₫

  Thùng chữ nhật không màu, quai cài 10, 15, 30, 45, 55 lít Duy Tân

  50.000 ₫ - 240.000 ₫

  Thùng tròn nắp đậy quai liền 35, 80 lít Song Long

  63.000 ₫ - 135.000 ₫
  -13%

  Thùng vuông 160 lít (không nắp) Đại Đồng Tiến

  260.000 ₫

  Thùng tròn nắp đậy 25, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 220 lít Vĩ Hưng

  53.000 ₫ - 420.000 ₫

  Thùng nhựa vuông trong suốt quai gài 10, 15, 38 lít Hiệp Thành

  50.000 ₫ - 110.000 ₫
  -13%

  Thùng tròn có nắp 60, 80, 110, 125, 160, 220 lít Hiệp Thành

  140.000 ₫ - 450.000 ₫