Trang chủDanh mụcThùng đá - Bình đáThùng đá

  Thùng đá

  Song Long(2)Tý Liên(8)Duy Tân(1)Hiệp Thành(18)Đại Đồng Tiến(1)

  Có 30 sản phẩm

  Thùng đá xách tay có van xả 25 lít Duy Tân

  249.000 ₫

  Thùng đá tròn Supercool 8, 10, 12, 16, 20, 26 lít Tý Liên

  130.000 ₫ - 310.000 ₫

  Thùng đá Happy Cooler quai trên 24, 28 lít, có van xả Tý Liên

  270.000 ₫ - 330.000 ₫

  Thùng đá mini Happy Cooler 12, 14 lít quai trên Tý Liên

  140.000 ₫ - 190.000 ₫

  Thùng đá Happy Cooler 38 lít 2 quai bên, có van xả Tý Liên

  420.000 ₫

  Thùng đá Happy Cooler có tay kéo, bánh xe và van xả 58, 68 lít Tý Liên

  650.000 ₫ - 860.000 ₫

  Thùng đá xách tay Top Cooler có khóa cài và van xả 25 lít Tý Liên

  350.000 ₫
  -14%

  Thùng đá giữ nhiệt 25, 30 lít Song Long

  269.000 ₫ - 319.000 ₫

  Thùng đá xách tay Top Cooler có khóa cài 16, 20 lít Tý Liên

  259.000 ₫ - 279.000 ₫

  Thùng đá giữ nhiệt 45 lít Song Long

  364.000 ₫

  Thùng đá Top Cooler 2 quai bên, có van xả 35, 45, 70 lít Tý Liên

  375.000 ₫ - 845.000 ₫

  Thùng đá xách tay 12, 24 lít Đại Đồng Tiến

  290.000 ₫ - 415.000 ₫

  Thùng đá vuông xách tay 12 lít Hiệp Thành

  125.000 ₫

  Thùng đá 2 quai bên Hibox 35 lít Hiệp Thành

  360.000 ₫

  Thùng đá Hitaco có tay kéo, van xả và bánh xe 38 lít Hiệp Thành

  400.000 ₫

  Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp 70 lít Hiệp Thành

  620.000 ₫

  Thùng đá Hitaco nắp rời, có van xả 45 lít Hiệp Thành

  400.000 ₫

  Thùng đá Hitaco 55 lít Hiệp Thành

  520.000 ₫

  Thùng đá xách tay Hitaco 16 lít Hiệp Thành

  185.000 ₫

  Thùng đá Hitaco có van xả 150 lít Hiệp Thành

  1.480.000 ₫

  Thùng đá xách tay Hitaco có van xả 24 lít Hiệp Thành

  310.000 ₫

  Thùng đá Hitaco tay kéo, bánh xe và van xả 65 lít Hiệp Thành

  580.000 ₫

  Thùng đá Hitaco 2 nắp, có van xả 200 lít Hiệp Thành

  2.000.000 ₫

  Thùng đá vuông mini xách tay 6 lít Hiệp Thành

  110.000 ₫

  Thùng đá vuông xách tay 8 lít Hiệp Thành

  120.000 ₫

  Thùng đá xách tay 20 lít Hiệp Thành

  290.000 ₫

  Thùng đá Hitaco 2 quai bên 85 lít Hiệp Thành

  820.000 ₫

  Thùng đá Hitaco nắp mở có van xả 50 lít Hiệp Thành

  430.000 ₫

  Thùng đá Hitaco 2 quai bên, 2 nắp, có van xả 125 lít Hiệp Thành

  1.120.000 ₫

  Thùng đá xách tay Hibox có vòi 16, 20 lít Hiệp Thành

  190.000 ₫ - 230.000 ₫