website_name
Trang chủDanh mụcNhựa công nghiệp

Nhựa công nghiệp

Duy Tân(4)Hiệp Thành(18)

Có 23 sản phẩm

Pallet s2-976 Duy Tân

Pallet s2-976 Duy Tân

310.000 ₫
Pallet lắp ráp 1.1m Duy Tân

Pallet lắp ráp 1.1m Duy Tân

700.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 90 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 90 lít Hiệp Thành

420.000 ₫
Pallet Nhựa Đơn - 327 Hiệp Thành

Pallet Nhựa Đơn - 327 Hiệp Thành

310.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 150 lít Hiệp Thành
-18%

Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 150 lít Hiệp Thành

840.000 ₫
Pallet d4-1092 Duy Tân

Pallet d4-1092 Duy Tân

800.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 120 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 120 lít Hiệp Thành

700.000 ₫
Pallet nhựa xuất khẩu - 481 Hiệp Thành

Pallet nhựa xuất khẩu - 481 Hiệp Thành

400.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 562 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 562 Hiệp Thành

1.300.000 ₫
PALLET LẮP RÁP 1,2m Duy Tân

PALLET LẮP RÁP 1,2m Duy Tân

750.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE nắp hở có bánh xe 240 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE nắp hở có bánh xe 240 lít Hiệp Thành

1.250.000 ₫
Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 60 lít Hiệp Thành

Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 60 lít Hiệp Thành

320.000 ₫
Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 497T Hiệp Thành

Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 497T Hiệp Thành

850.000 ₫
Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 480 Hiệp Thành

Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 480 Hiệp Thành

700.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 402 Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 402 Hiệp Thành

1.100.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 561 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 561 Hiệp Thành

800.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496T Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496T Hiệp Thành

760.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496C Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496C Hiệp Thành

950.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 2 mặt - 403 Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 2 mặt - 403 Hiệp Thành

1.400.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 Hiệp Thành

1.100.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 481 Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 481 Hiệp Thành

600.000 ₫
Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 497C Hiệp Thành

Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 497C Hiệp Thành

1.200.000 ₫
Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 lõi sắt Hiệp Thành

Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 lõi sắt Hiệp Thành

1.100.000 ₫