Trang chủDanh mụcNhựa công nghiệp

  Nhựa công nghiệp

  Duy Tân(4)Hiệp Thành(18)

  Có 23 sản phẩm

  PALLET LẮP RÁP 1,2m Duy Tân

  750.000 ₫

  Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 120 lít Hiệp Thành

  700.000 ₫

  Pallet nhựa xuất khẩu - 481 Hiệp Thành

  400.000 ₫

  Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 562 Hiệp Thành

  1.300.000 ₫

  Pallet Nhựa liền khối 2 mặt - 403 Hiệp Thành

  1.400.000 ₫

  Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 Hiệp Thành

  1.100.000 ₫

  Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 481 Hiệp Thành

  600.000 ₫

  Pallet s2-976 Duy Tân

  310.000 ₫

  Pallet lắp ráp 1.1m Duy Tân

  700.000 ₫

  Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 90 lít Hiệp Thành

  420.000 ₫

  Pallet Nhựa Đơn - 327 Hiệp Thành

  310.000 ₫

  Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 561 Hiệp Thành

  800.000 ₫

  Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 402 Hiệp Thành

  1.100.000 ₫

  Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 497C Hiệp Thành

  1.200.000 ₫

  Pallet nhựa liền khối 1 mặt - 466 lõi sắt Hiệp Thành

  1.100.000 ₫

  Pallet d4-1092 Duy Tân

  800.000 ₫

  Thùng rác công cộng HDPE nắp hở có bánh xe 240 lít Hiệp Thành

  1.250.000 ₫

  Thùng rác công cộng HDPE 4 bánh nhỏ nắp kín 60 lít Hiệp Thành

  320.000 ₫

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 497T Hiệp Thành

  850.000 ₫

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 mặt - 480 Hiệp Thành

  700.000 ₫

  Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496T Hiệp Thành

  760.000 ₫

  Pallet Nhựa liền khối 1 mặt - 496C Hiệp Thành

  950.000 ₫
  -18%

  Thùng rác công cộng HDPE nắp kín có bánh xe 150 lít Hiệp Thành

  840.000 ₫