• Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đồ nhựa gia dụng.DONHUA.COM đặt uy tín lên hàng đầu với cam kết bán giá tốt nhất mà vẫn không kém về chất lượng ,đảm bảo hàng giống hình 100%.
  • Bạn chẳng cần phải đi đến những nơi bán sỉ mà chỉ cần gọi đến ngay cho DONHUA.COM để đặt hàng chẳng cần tốn công phí sức mà giá cả lại có khi còn thấp hơn so với những đại lý bán sỉ khác
  • Đã có hơn 500.000 khách hàng đã tin cậy và lựa chọn DONHUA.COM là nhà cung cấp sỉ và lẻ trong suốt thời gian qua.
  • Hàng còn mới 100%.Tất cả các mặt hàng tại DONHUA.COM đều là nhựa loại I từ các hãng nhựa có tiếng nhất TP.HCM  : Duy Tân , Đại Đồng Tiến , Vĩ Hưng ,Hiệp Thành , Duy Thành ,Long Thành....v..v...
  • Đặc biệt còn mở rộng thêm dịch vụ giao hàng tận nơi với giá cả phải chăng.DONHUA.COM hy vọng ngày càng hoàn thiện hơn để mang đến nhiều tiện ích và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Bàn nhựa chữ nhật

TokenValue
[node:author]hth22493
[node:author:created]05/11/2012 - 14:48
[node:author:created:custom:?]
[node:author:created:long]Monday, November 5, 2012 - 14:48
[node:author:created:medium]05/11/2012 - 14:48
[node:author:created:raw]1352101712
[node:author:created:short]05/11/2012
[node:author:created:since]6 years 4 months
[node:author:created:uc_store]11/05/2012
[node:author:theme]donhua
[node:author:edit-url]https://donhua.com/user/6/edit
[node:author:mail]hth220493@gmail.com
[node:author:last-access]05/08/2014 - 10:17
[node:author:last-access:custom:?]
[node:author:last-access:long]Tuesday, August 5, 2014 - 10:17
[node:author:last-access:medium]05/08/2014 - 10:17
[node:author:last-access:raw]1407208650
[node:author:last-access:short]05/08/2014
[node:author:last-access:since]4 years 7 months
[node:author:last-access:uc_store]08/05/2014
[node:author:last-login]25/07/2014 - 14:22
[node:author:name]hth22493
[node:author:original]
[node:author:picture]
hth22493's picture
[node:author:picture:basename]picture-6-1374550605.jpg
[node:author:picture:extension]jpg
[node:author:picture:fid]1419
[node:author:picture:size-raw]55542
[node:author:picture:name]picture-6-1374550605.jpg
[node:author:picture:size]54.24 KB
[node:author:picture:mime]image/jpeg
[node:author:picture:original]
[node:author:picture:owner]hth22493
[node:author:picture:owner:created]05/11/2012 - 14:48
[node:author:picture:owner:theme]donhua
[node:author:picture:owner:edit-url]https://donhua.com/user/6/edit
[node:author:picture:owner:mail]hth220493@gmail.com
[node:author:picture:owner:last-access]05/08/2014 - 10:17
[node:author:picture:owner:last-login]25/07/2014 - 14:22
[node:author:picture:owner:name]hth22493
[node:author:picture:owner:original]
[node:author:picture:owner:roles]authenticated user, moderator
[node:author:picture:owner:status]Active
[node:author:picture:owner:url]https://donhua.com/user/6
[node:author:picture:owner:uid]6
[node:author:picture:path]public://avatar/picture-6-1374550605.jpg
[node:author:picture:timestamp]23/07/2013 - 10:36
[node:author:picture:timestamp:custom:?]
[node:author:picture:timestamp:long]Tuesday, July 23, 2013 - 10:36
[node:author:picture:timestamp:medium]23/07/2013 - 10:36
[node:author:picture:timestamp:raw]1374550605
[node:author:picture:timestamp:short]23/07/2013
[node:author:picture:timestamp:since]5 years 8 months
[node:author:picture:timestamp:uc_store]07/23/2013
[node:author:picture:url]https://donhua.com/sites/default/files/avatar/picture-6-1374550605.jpg
[node:author:roles]authenticated user, moderator
[node:author:roles:count]2
[node:author:roles:first]authenticated user
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:join-path]authenticated-user/moderator
[node:author:roles:keys]2, 4
[node:author:roles:keys:count]2
[node:author:roles:keys:first]2
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:join-path]2/4
[node:author:roles:keys:last]4
[node:author:roles:keys:reversed]4, 2
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:roles:last]moderator
[node:author:roles:reversed]moderator, authenticated user
[node:author:roles:reversed:count]2
[node:author:roles:reversed:first]moderator
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:join-path]moderator/authenticated-user
[node:author:roles:reversed:keys]4, 2
[node:author:roles:reversed:last]authenticated user
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:value:?]
[node:author:status]Active
[node:author:url]https://donhua.com/user/6
[node:author:url:absolute]https://donhua.com/user/6
[node:author:url:args]user, 6
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:args:first]user
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:join-path]user/6
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:args:last]6
[node:author:url:args:reversed]6, user
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:brief]donhua.com/user/6
[node:author:url:path]user/6
[node:author:url:relative]/user/6
[node:author:url:unaliased]https://donhua.com/user/6
[node:author:url:unaliased:absolute]https://donhua.com/user/6
[node:author:url:unaliased:args]user, 6
[node:author:url:unaliased:brief]donhua.com/user/6
[node:author:url:unaliased:path]user/6
[node:author:url:unaliased:relative]/user/6
[node:author:uid]6
[node:body:?]
[node:comment-count]1
[node:comment]2
[node:nid]101
[node:content-type]Product
[node:content-type:description]Use products to represent items for sale on the website, including all the unique information that can be attributed to a specific model number.
[node:content-type:i18n-description]Use products to represent items for sale on the website, including all the unique information that can be attributed to a specific model number.
[node:content-type:edit-url]https://donhua.com/admin/structure/types/manage/product
[node:content-type:machine-name]product
[node:content-type:name]Product
[node:content-type:i18n-name]Product
[node:content-type:node-count]583
[node:revision]
[node:changed]20/12/2012 - 01:20
[node:changed:custom:?]
[node:changed:long]Thursday, December 20, 2012 - 01:20
[node:changed:medium]20/12/2012 - 01:20
[node:changed:raw]1355941227
[node:changed:short]20/12/2012
[node:changed:since]6 years 3 months
[node:changed:uc_store]12/20/2012
[node:created]06/11/2012 - 18:24
[node:created:custom:?]
[node:created:long]Tuesday, November 6, 2012 - 18:24
[node:created:medium]06/11/2012 - 18:24
[node:created:raw]1352201070
[node:created:short]06/11/2012
[node:created:since]6 years 4 months
[node:created:uc_store]11/06/2012
[node:edit-url]https://donhua.com/node/101/edit
[node:field_product_introduction]
[node:field-product-introduction:?]
[node:field_brand]Duy Tân
[node:field-brand]Duy Tân
[node:field-brand:parents-all]Duy Tân
[node:field-brand:parents-all:1]
[node:field-brand:parents-all:2]
[node:field-brand:parents-all:3]
[node:field-brand:description]
[node:field-brand:edit-url]https://donhua.com/taxonomy/term/36/edit
[node:field-brand:field_category_image]
[node:field-brand:field-category-image:?]
[node:field-brand:field_meta_description]
[node:field-brand:field-meta-description]
[node:field-brand:field-tags]
[node:field-brand:field_tags]
[node:field-brand:name]Duy Tân
[node:field-brand:node-count]151
[node:field-brand:original]
[node:field-brand:parents]
[node:field-brand:parent]
[node:field-brand:field-ship-term:?]
[node:field-brand:field_ship_term]
[node:field-brand:root]
[node:field-brand:tid]36
[node:field-brand:field-category-brand]
[node:field-brand:field_category_brand]
[node:field-brand:url]https://donhua.com/san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:absolute]https://donhua.com/san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:args]san-pham, duy-tan
[node:field-brand:url:args:count]2
[node:field-brand:url:args:first]san-pham
[node:field-brand:url:args:join:?]
[node:field-brand:url:args:join-path]san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:args:keys]0, 1
[node:field-brand:url:args:last]duy-tan
[node:field-brand:url:args:reversed]duy-tan, san-pham
[node:field-brand:url:args:value:?]
[node:field-brand:url:brief]donhua.com/san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:path]san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:relative]/san-pham/duy-tan
[node:field-brand:url:unaliased]https://donhua.com/taxonomy/term/36
[node:field-brand:url:unaliased:absolute]https://donhua.com/taxonomy/term/36
[node:field-brand:url:unaliased:args]taxonomy, term, 36
[node:field-brand:url:unaliased:brief]donhua.com/taxonomy/term/36
[node:field-brand:url:unaliased:path]taxonomy/term/36
[node:field-brand:url:unaliased:relative]/taxonomy/term/36
[node:field-brand:vocabulary]Product Brand
[node:field-brand:vocabulary:description]
[node:field-brand:vocabulary:edit-url]https://donhua.com/admin/structure/taxonomy/brand/edit
[node:field-brand:vocabulary:machine-name]brand
[node:field-brand:vocabulary:name]Product Brand
[node:field-brand:vocabulary:node-count]307
[node:field-brand:vocabulary:original]
[node:field-brand:vocabulary:term-count]7
[node:field-brand:vocabulary:vid]3
[node:field-brand:weight]0
[node:uc_product_image]https://donhua.com/sites/default/files/product/2012/12/ban-chu-nhat.jpg
[node:field-slide-image:?]
[node:field_slide_image]
[node:uc-product-image:?]
[node:is-new]false
[node:field-product-dimension]70 x 50 x 50.5 cm
[node:field_product_dimension]70 x 50 x 50.5 cm
[node:language]vi
[node:last-view]24/03/2019 - 00:46
[node:last-view:custom:?]
[node:last-view:long]Sunday, March 24, 2019 - 00:46
[node:last-view:medium]24/03/2019 - 00:46
[node:last-view:raw]1553363182
[node:last-view:short]24/03/2019
[node:last-view:since]1 min 21 sec
[node:last-view:uc_store]03/24/2019
[node:field-meta-description]
[node:field_meta_description]
[node:field-tags]bàn ghế nhựa cũ, bàn ghế nhựa giá rẻ, giá bàn ghế nhựa
[node:field-tags:1]bàn ghế nhựa giá rẻ
[node:field-tags:1:parents-all]bàn ghế nhựa giá rẻ
[node:field-tags:1:parents-all:2]
[node:field-tags:1:parents-all:3]
[node:field-tags:1:description]

Bàn, ghế nhựa giá rẻ. Chất lượng cao. Chính hãng. Giao hàng liền trong ngày. Mua ngay!

[node:field-tags:1:edit-url]https://donhua.com/taxonomy/term/557/edit
[node:field-tags:1:field_category_image]
[node:field-tags:1:field-category-image:?]
[node:field-tags:1:field_meta_description]
[node:field-tags:1:field-meta-description]
[node:field-tags:1:field_tags]
[node:field-tags:1:name]bàn ghế nhựa giá rẻ
[node:field-tags:1:node-count]87
[node:field-tags:1:original]
[node:field-tags:1:parents]
[node:field-tags:1:parent]
[node:field-tags:1:field-ship-term:?]
[node:field-tags:1:field_ship_term]
[node:field-tags:1:root]
[node:field-tags:1:tid]557
[node:field-tags:1:field-category-brand]
[node:field-tags:1:field_category_brand]
[node:field-tags:1:url]https://donhua.com/tags/ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:absolute]https://donhua.com/tags/ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:args]tags, ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:brief]donhua.com/tags/ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:path]tags/ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:relative]/tags/ban-ghe-nhua-gia-re
[node:field-tags:1:url:unaliased]https://donhua.com/taxonomy/term/557
[node:field-tags:1:vocabulary]Tags
[node:field-tags:1:vocabulary:description]Use tags to group articles on similar topics into categories.
[node:field-tags:1:vocabulary:edit-url]https://donhua.com/admin/structure/taxonomy/tags/edit
[node:field-tags:1:vocabulary:machine-name]tags
[node:field-tags:1:vocabulary:name]Tags
[node:field-tags:1:vocabulary:node-count]216
[node:field-tags:1:vocabulary:original]
[node:field-tags:1:vocabulary:term-count]67
[node:field-tags:1:vocabulary:vid]1
[node:field-tags:1:weight]0
[node:field-tags:2]giá bàn ghế nhựa
[node:field-tags:2:parents-all]giá bàn ghế nhựa
[node:field-tags:2:parents-all:1]
[node:field-tags:2:parents-all:3]
[node:field-tags:2:description]
[node:field-tags:2:edit-url]https://donhua.com/taxonomy/term/552/edit
[node:field-tags:2:field_category_image]
[node:field-tags:2:field-category-image:?]
[node:field-tags:2:field_meta_description]
[node:field-tags:2:field-meta-description]
[node:field-tags:2:field_tags]
[node:field-tags:2:name]giá bàn ghế nhựa
[node:field-tags:2:node-count]90
[node:field-tags:2:original]
[node:field-tags:2:parents]
[node:field-tags:2:parent]
[node:field-tags:2:field-ship-term:?]
[node:field-tags:2:field_ship_term]
[node:field-tags:2:root]
[node:field-tags:2:tid]552
[node:field-tags:2:field-category-brand]
[node:field-tags:2:field_category_brand]
[node:field-tags:2:url]https://donhua.com/tags/gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:absolute]https://donhua.com/tags/gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:args]tags, gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:brief]donhua.com/tags/gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:path]tags/gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:relative]/tags/gia-ban-ghe-nhua
[node:field-tags:2:url:unaliased]https://donhua.com/taxonomy/term/552
[node:field-tags:2:vocabulary]Tags
[node:field-tags:2:vocabulary:description]Use tags to group articles on similar topics into categories.
[node:field-tags:2:vocabulary:edit-url]https://donhua.com/admin/structure/taxonomy/tags/edit
[node:field-tags:2:vocabulary:machine-name]tags
[node:field-tags:2:vocabulary:name]Tags
[node:field-tags:2:vocabulary:node-count]216
[node:field-tags:2:vocabulary:original]
[node:field-tags:2:vocabulary:term-count]67
[node:field-tags:2:vocabulary:vid]1
[node:field-tags:2:weight]0
[node:field-tags:3]
[node:field_tags]bàn ghế nhựa cũ, bàn ghế nhựa giá rẻ, giá bàn ghế nhựa
[node:comment-count-new]
[node:views]18106
[node:total-count]18106
[node:original]
[node:price]99,000.00
[node:product]
[node:product:cost]0 đồng
[node:product:cost:formatted]0 đồng
[node:product:cost:raw]0.00000
[node:product:height]0 cm
[node:product:height:formatted]0 cm
[node:product:height:raw]0
[node:product:height:units]cm
[node:product:length]0 cm
[node:product:length:formatted]0 cm
[node:product:length:raw]0
[node:product:length:units]cm
[node:product:list-price]0 đồng
[node:product:list-price:formatted]0 đồng
[node:product:list-price:raw]0.00000
[node:product:model]No.821BA
[node:product:sell-price]99.000 đồng
[node:product:sell-price:formatted]99.000 đồng
[node:product:sell-price:raw]99000.00000
[node:product:weight]0 g
[node:product:weight:formatted]0 g
[node:product:weight:raw]0
[node:product:weight:units]g
[node:product:width]0 cm
[node:product:width:formatted]0 cm
[node:product:width:raw]0
[node:product:width:units]cm
[node:field_product_category]
[node:field-product-category]
[node:promote]false
[node:vid]101
[node:log]
[node:status]Published
[node:sticky]false
[node:summary]
[node:field_categories]Bàn nhựa
[node:field-categories]Bàn nhựa
[node:field-categories:1]
[node:field-categories:2]
[node:field-categories:3]
[node:title]Bàn nhựa chữ nhật
[node:source]
[node:field-slide-url]
[node:field_slide_url]
[node:url]https://donhua.com/san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:absolute]https://donhua.com/san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:args]san-pham, ban-nhua-chu-nhat
[node:url:args:count]2
[node:url:args:first]san-pham
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:join-path]san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:args:keys]0, 1
[node:url:args:keys:count]2
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:join-path]0/1
[node:url:args:keys:last]1
[node:url:args:keys:reversed]1, 0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:args:last]ban-nhua-chu-nhat
[node:url:args:reversed]ban-nhua-chu-nhat, san-pham
[node:url:args:reversed:count]2
[node:url:args:reversed:first]ban-nhua-chu-nhat
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:join-path]ban-nhua-chu-nhat/san-pham
[node:url:args:reversed:keys]1, 0
[node:url:args:reversed:last]san-pham
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:value:?]
[node:url:brief]donhua.com/san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:path]san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:relative]/san-pham/ban-nhua-chu-nhat
[node:url:unaliased]https://donhua.com/node/101
[node:url:unaliased:absolute]https://donhua.com/node/101
[node:url:unaliased:args]node, 101
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:join-path]node/101
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:args:last]101
[node:url:unaliased:args:reversed]101, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:brief]donhua.com/node/101
[node:url:unaliased:path]node/101
[node:url:unaliased:relative]/node/101
[node:day-views]18
[node:day-count]18
[node:field-slide-weight]
[node:field_slide_weight]
[node:comments]
[node:comments:1]
[node:comments:2]
[node:comments:3]